CUM SE SCRIE CORECT - NUMERALELE

Astăzi ne ocupăm de scrierea corectă a numeralelor cardinale. Mai întâi, voi preciza faptul că în DOOM2 se spune că numeralele de la unu la zece (inclusiv) se scriu cu litere, iar celelalte se pot scrie atât cu litere cât şi cu cifre.

Astfel, să purcedem:

1/unu, una: Am văzut unu/una, nu doi/două.
2/doi, două
3/trei
4/patru
5/cinci
6/şase
7/şapte
8/opt
9/nouă
10/zece
11/unsprezece
12/doisprezece, douăsprezece: Aici sunt doisprezece băieţi şi douăsprezece fete.
13/treisprezece
14/paisprezece
15/cincisprezece (pronunţat în tempo rapid "cinsprezece")
16/şaisprezece
17/şaptesprezece
18/optsprezece
19/nouăsprezece
20/douăzeci
21/douăzeci şi unu, douăzeci şi una
22/douăzeci şi doi, douăzeci şi două
23/douăzeci şi trei
24/douăzeci şi patru
25/douăzeci şi cinci
26/douăzeci şi şase
27/douăzeci şi şapte
28/douăzeci şi opt
29/douăzeci şi nouă
30/treizeci
40/patruzeci
50/cincizeci (pronunţat în tempo rapid "cinzeci")
60/şaizeci
70/şaptezeci
80/optzeci
90/nouăzeci
100/o sută
101/o sută unu, o sută una
102/o sută doi, o sută două
200/două sute
300/trei sute
400/patru sute
500/cinci sute (pronunţat în tempo rapid "cin sute")
600/şase sute
700/şapte sute
800/opt sute
900/nouă sute
1000/o mie
1001/o mie unu; o mie şi unu, o mie şi una
1002/o mie doi; o mie şi doi, o mie şi două
1100/o mie o sută
1200/o mie două sute
1300/o mie trei sute
1400/o mie patru sute
1500/o mie cinci sute (pronunţat în tempo rapid "o mie cin sute")
1600/o mie şase sute
1700/o mie şapte sute
1800/o mie opt sute
1900/o mie nouă sute
2000/două mii
10000/zece mii

Alte exemple:
1914 - o mie nouă sute paisprezece
1922 - o mie nouă sute douăzeci şi doi/două
763 - şapte sute şaizeci şi trei
24571 - douăzeci şi patru de mii cinci sute şaptezeci şi unu/una

O zi plină de numere (în buzunar)!