CUM SE SCRIE CORECT - UN "I", DOI "I", TREI "I"

Un lucru care generează destul de multe greşeli în zilele noastre este dublarea sau chiar triplarea lui "i" în diferite situaţii. Bineînţeles că greşelile nu ar apărea dacă s-ar cunoaşte scrierea corectă a cuvintelor.

Voi încerca să lămuresc câteva situaţii:

1. De cele mai multe ori, dublarea lui "i" apare la formele articulate de plural ale substantivelor masculine:
pui - pui: puii
perete - pereţi: pereţii
băiat - băieţi: băieţii
părinte - părinţi: părinţii

Exemple:
corect - Băieţii aceia au fost acolo.
greşit - Băieţi aceia au fost acolo.
corect - Am văzut doi băieţi.
greşit - Am văzut doi băieţii.

De asemenea, există substantive feminine care au doi "i" la plural, în cazul în care există unul urmat de "e" la singular:
manie - manii
situaţie - situaţii
mantie - mantii
soţie - soţii


2. copii-copiii

copii - plural al substantivului "copil" : Mi-a vorbit despre copii.
- plural al substantivului "copie": Tablourile pe care le-ai văzut sunt copii fidele ale originalului.
copiii - plural articulat al substantivului "copil": Copiii vor veni cu părinţii în excursie.

2. vi-vii-viii

vi - pronume personal, persoana a II-a, numărul plural, formă neaccentuată: Vi s-a spus ce să faceţi.
vii - verbul "a veni", modul indicativ prezent, persoana a doua, numărul singular: Tu vii cu mine.
- la fel la modul conjunctiv: Vreau să vii cu mine.
- pluralul adjectivului "viu": Mamiferele nasc pui vii.
- pluralul substantivului "vie": Bunicul are două vii pe acest deal.
viii - pluralul substantuvului obţinut de la adjectivul "viu" prin articulare: Bunicul mereu spunea: "Viii cu viii şi morţii cu morţii".

3. mi-mii/mi-i
mi - pronume personal, persoana I, numărul singular, formă neaccentuată: Mi s-a spus ce să fac.
mii - formă a numeralului cardinal: Am avut două mii de lei.
mi-i - pronumele de mai sus + formă pronominală neaccentuată de persoana a III-a plural: Mi-i amintesc pe aceşti băieţi.

4. ni - nii
- prima formă este corectă: pronume personal, persoana I plural: Ni s-a spus asta.
- a doua formă este greşită - corect: ni-i - forma de mai sus + formă de persoana a III-a a pronumelui: Nu ni-i amintim pe aceşti oameni.

5. ţi-ţii/ţi-i

ţi - pronume personal la persoana a doua singular: Ţi s-a spus asta de multe ori.
ţii - verbul a "ţine" la indicativ prezent sau conjunctiv prezent la persoana a doua singular: Văd că ţii cum trebuie arma.; Vreau să ţii minte ce am vorbit.
ţi-i - pronumele de mai sus + formă pronominală neaccentuată de persoana a III-a plural: Nici tu nu ţi-i aminteşti, nu-i aşa?

Deocamdată mă opresc aici, voi reveni când timpul îmi va permite. Vă salut cu respect pe toţi cei care aţi trecut pe aici!