CUM SE SCRIE CORECT - PROBLEMATICUL "DE"

Am observat că prepoziţia "de" dă foarte multe bătăi de cap. Acest lucru se întâmplă atunci când "de" intră în componenţa unor cuvinte compuse, a unor locuţiuni sau când intră în relaţii sintactice cu alte cuvinte. Astfel, voi încerca să îi ajut pe cei care au nelămuriri în ceea ce priveşte scrierea corectă în astfel situaţii.

de-a v-aţi ascunselea - locuţiune adverbială
de-a azvârlita - loc. adv.
de-a baba gaia - loc. adv.
de-a baba-oarba - loc. adv.
de-a berbeleacul - loc. adv.
de abia/de-abia - loc. adv.
de-a binelea - loc. adv.
de-a buşilea - loc. adv.
de aceea/de-aceea - loc. adv.
de aici/de-aici/de-aci - prepoziţie + adverb
de acolo/de-acolo - prep. + adv.
de acum/de-acum - prep. + adv.
de-a curmezişul - loc. adv. (S-a aşezat de-a curmezişul, nelăsând să treacă pe nimeni), loc. prepoziţională (Camionul s-a răsturnat de-a curmezişul drumului.)
de-adevăratelea/de-adevărat - loc. adv
de-a dreapta - loc. adv. (S-a dus lângă tatăl său şi s-a aşezat de-a dreapta.), loc. prep. (Stătea de-a dreapta ferestrei.)
de-a dreptul - loc. adv.
de-a dura - loc. adv.
de-a face (a avea) - loc. verbală
de-a fir a păr - loc. adv.
de-a gata - loc. adv.
de ajuns/de-ajuns - loc. adv.
de al/de-al - prep. + articol (Un prieten de al/de-al meu este avocat.)
de ai/de-ai - prep. + articol. (Câţiva prieteni de ai/de-ai mei au fost aici.)
de a-i/de-a-i - prep. + prep. + pronume personal (A simţit dorinţa de a-i/de-a-i face mamei sale o surpriză.)
de-a latul - loc. adv. (A străbătul satul de-a lungul şi de-a latul.), loc. prep. (Sa-a aşezat de-a latul patului.)
de-alde - prep. + adjectiv pronominal (I-ai văzut pe de-alde Ionescu?)
de altfel - loc. adv. (Nu a venit azi la serviciu. De altfel, nu l-am văzut toată săptămâna.)
de alt fel - prep. + adj.pron. + subst. (Eu mă apropii de alt fel de oameni.)
de altminteri/de-altminteri - loc. adv.
de-a lungul - loc. adv., loc. prep. (vezi de-a latul)
de-a-n boulea - loc. adv.
de-an-dăratelea - loc. adv.
de-a-ndoaselea - loc. adv.
de-a-n picioarelea - loc. adv.
de apoi/de-apoi - prep. + adv.
de-a prinselea - loc. adv.
de aproape/de-aproape - prep. + adv.
de-a puia-gaia - loc. adv.
de-a pururi/de-a pururea - loc. adv. (veşnic)
de-a rândul - loc. adv.
de-a roata - loc. adv.
de-a rostogolul - loc. adv.
de asemenea/de-asemenea - loc. adv.
de astă dată/de-astă dată - loc. adv.
de-a stânga - loc. adv., loc. prep (vezi de-a dreapta)
deasupra - adv. (Vecinul care locuieşte deasupra este poliţist.), prep. (El locuieşte deasupra mea.)
de atunci/de-atunci - prep.+adv.
de-a valma - loc. adv.
de bună seamă - loc. adv.
decât - adv. (E mai mic decât tine.; Nu au venit decât doi.), conjuncţie (Mai mult stă decât munceşte.)
de cât/câţi - prep. + pronume/adjectiv pronominal (De cât/câţi ai nevoie?; De cât/câţi timp/bani ai nevoie?)
de curând - prep. + adv.
de deasupra - prep+prep. (Am văzut norii de deasupra mării.), prep.+adv. (Raftul de deasura este vechi.)
de facto - loc. adj., loc. adv. (referitor la faptă)
defel - adv. (Nu întârzie defel.)
de fel - prep. + subst. (Este de fel din acest oraş.)
deîmpărţit - substantiv (matematică)
de împărţit/de-mpărţit - prep. + vb. (Am de împărţit/de-mpărţit pliante.)
deînmulţit - subst. (matematică)
de înmulţit/de-nmulţit - prep.+vb. (Am de înmulţit 21 cu 23.)
de jur împrejur - loc. adv.
de jur împrejurul - loc. prep.
de la - prep. compusă (Am cartea de la el.)
deloc - adv. (Nu te cunosc deloc.)
de loc - prep.+subst. (este de loc din Dorohoi.)
demâncare/demâncat - subst. (mâncare) (S-a dus cu demâncare/demâncat la muncitori.)
de mâncare - prep.+subst. (Dă de mâncare porumbeilor.)
de mâncat - prep.+vb. (De mâncat, aş mâncă, pentru că sunt flămând.)
demers - subst. (S-a interesat de demersul anchetei.)
de mers - prep.+vb. (Am de mers mult.)
demult - adv. (Demult, când eram mic, am fost acolo.)
de mult - loc. adv. (Nu a mai trecut pe la noi de mult.)
de mult - prep.+adj. (Nu ai mai venit de mult timp.)
de obicei/de obicei - loc. adv.
deodată - adv. (Deodată a tresărit.)
de odată - prep.+adv. (Vorbesc despre lumea de odată.)
de o dată - prep.+articol nehotărât+substantiv (Nu vreau să ne depărtăm de o dată stabilită în prealabil.)
de o parte/de-o parte - prep.+art.+subst. (S-a aşezat de o parte a mesi.)
deoparte - adv. (Stă întotdeauna deoparte.)
deopotrivă - adv. Amândoi sunt foarte buni deopotrivă.
departe - adv. (mergem departe.)
de parte - prep.+subst. (Nu a fost înţeles de parte din oameni.)
de pe acolo/de pe-acolo - prep.+adv.
de pildă - loc. adv.
deseară - adv. (Deseară mergem în oraş.)
de seară - prep.+subst. (Am văzut ştirile de seară.)
deserviciu - subst. (prin greşeala sa regretabilă a făcut un deserviciu fratelui său.)
de serviciu - prep.+subst. (Trebuie să rezolv o problemă de serviciu.)
desigur - adv. (bineînţeles)
de sigur - prep.+adv/adj. (De sigur, e sigur.; Lanţul cel nou, de sigur ce este, s-a rupt.)
de sub - prep. (Am găsit conducta de sub casă.)
de tot - loc. adv (Îţi las cartea de tot.), prep.+pron. nehot. (M-am săturat de tot.)